dimarts, 28 d’octubre de 2008

Els Riscos de l´Energia Nuclear a Catalunya

El proper dilluns 17 de novembre la Federació Ecologistes de Catalunya ha organitzat un debat sobre els Riscos de l'Energia Nuclear a Catalunya, el 100% de la qual es produeix a Ascó i a Vandellòs, al qual participarà el Dr. Eduard Rodríguez Farré. Al debat també es farà una crítica al Pla de l'Energia elaborat per la Generalitat de Catalunya. Des de Jóvens us animem a anar-hi i a participar del debat!
Les qüestions ambientals i de sostenibilitat encara són percebudes com a menys importants que el que s'anomena impròpiament "creixement econòmic" que consisteix a garantir poder disposar de quantitats creixents de recursos finits (aigua, energia, territori). En aquesta xerrada s'exposarà una crítica al vigent Pla català de l'Energia aprovat pel Govern i presentarà unes propostes del que hauria d 'incloure per evitar els riscos de la situació actual.Vivim a un país que manté un model energètic que depen màssivament dels combustibles fòssils i amb una onada d'incidents a les seves Centrals Nuclears, que han quedat obsoletes, que no són percebuts com una greu amenaça per a la ciutadania.

"Els Riscos de l'Energia Nuclear a Catalunya"
dilluns 17 de novembre a les 18:00h
a la Sala Juli Vela (ABACUS) C/ Còrsega 269, Barcelona.

Presentació de l´acte a càrrec de Josep Riba, membre de l'entitat ecologista ADENC - EdC.
Crítica al Pla català de l´Energia: a càrrec de Josep Lluís Moner, Secretari de la Federació d´Ecologistes de Catalunya.
Els riscos de l´Energia Nuclear a Catalunya: a càrrec del Dr. Eduard Rodríguez Farré, expert d'alt nivell en radiacions ionitzants i els seus efectes sobre la salut i el medi.