dilluns, 16 de febrer de 2009

apaguem les nuclears

Jóvens de les Terres de l'Ebre ens adherim a la campanya Apaguem les Nuclears.

Les llicències d’activitat d’Ascó I i Vandellòs II espiren el 2010 i la d’Ascó II, el 2011. És un bon moment perquè el president Zapatero comenci a complir la seva promesa, sense necessitat de lleis ni decrets-llei de difícil i problemática tramitació. Simplement, pot no renovar, l’any que ve i el següent, les llicències d’Ascó I, Ascó II i Vandellòs II.

A la web www.apaguemlesnuclears.cat podreu trobar el full de signatures, també podeu adherir la vostra entitat o col·lectiu a través de l'adreça adhesions@apaguemlesnuclears.cat.

Ben aviat se'n farà la presentació pública i començaran a organitzar-se actes arreu del territori,
t'hi esperem!

dimecres, 11 de febrer de 2009

aigua per al riu

Durant aquest any 2009 s’ha de fer públic la proposta de Pla de Conca per a l’Ebre per a les properes dècades. El punt mes important del Pla de Conca és la determinació del cabal ambiental que te que passar per tots els rius de la Conca i també en el tram final on estem situats. La determinació d’aquest paràmetre és clau en el futur del Delta i de la Mar de l’Ebre.

La proposta actual de 100 m3/s és clarament insuficient, tal i com es va demostrar en tots els debats científics que van tenir lloc durant la lluita del PHN. Basant-se en aquesta proposta, l’anterior govern del PP, va justificar que l’Ebre tenia excedent per fer un transvasament de 1.050 Hm3/any i la posta en marxa de 500.000 Hc de nous regadius a la conca (2.5 cops el transvasament).

Sortosament la proposta de transvasament del PP es va aturar amb el canvi de govern, no així totes els obres que ha havia en l’annex 2, que van passar a ser de interès general. Entre estes obres hi ha els regadius que proposava el PP i canals de dubtosa utilitat com el Xerta-Sénia.

Des de la Plataforma en Defensa de l’Ebre sempre hem defensat un cabal ambiental sostenible, com una de les peces claus de la lluita. La defensa del territori passa per exigir que el riu porte l’aigua necessària per al manteniment del Delta i la Mar de l’Ebre

Ara està a punt de sortir la proposta de cabals ambientals final, les perspectives observades apunten a un valor a la baixa de cabals que justificarien, en un futur, mes transvasaments i mes extraccions d’aigua, tal com va fer en el seu moment el govern del PP. Per aquest motiu hem organitzat aquest acte sobre cabals ambientals on hem demanat la presencia de tots els actors implicats, des de la proposta oficial del Ministerio, la Confederació, l’Agència Catalana de l’Aigua, fins la proposada feta des del territori.

Volem seure en una mateixa taula totes les propostes i metodologies per fer un debat tècnic, tranquil i seré: Demanen als ciutadans de les Terres de l’Ebre i qualsevol altra persona interessada que vingue a l’acte que hem organitzat el proper dia 7 de febrer.

Aquest debat és important per al nostre futur, tan important com han sigut les manifestacions massives que hem fet altres cops i que han sigut claus per aturar el transvasament de l’Ebre o mes recentment la interconnexió de xarxes.

Vídeos amb les diferents intervencions:

Introducció Susanna Abella, P.D.E:
1- http://www.youtube.com/watch?v=AS-T-yJoJdk&feature=channel_page

Representat de l'A.C.A:
2- http://www.youtube.com/watch?v=ujifEw0YQ6U&feature=channel_page

Continuació de discurs del representant de l'A.C.A i intervenció del representant de la C.H.E:
3- http://www.youtube.com/watch?v=NIsrGPntKqA&feature=channel_page
4- http://www.youtube.com/watch?v=W-2XJTyysh8&feature=channel_page

Continuació del discurs del representant de la C.H.E. i intervenció de Rafa Sánchez:
5- http://www.youtube.com/watch?v=rjXBvfFTgKI&feature=channel_page
6- http://www.youtube.com/watch?v=2JsJC4KUnQ8&feature=channel_page
7- http://www.youtube.com/watch?v=twfEnhpy8ec&feature=channel_page

Intervenció del representant de l'I.R.T.A:
8- http://www.youtube.com/watch?v=101OcMuNPco&feature=channel_page
9- http://www.youtube.com/watch?v=j2eTbEyQG6c&feature=channel_page

Intervenció de Manolo Tomàs de la Plataforma en Defensa de l'Ebre:
10- http://www.youtube.com/watch?v=hrShaRya3t0&feature=channel_page

Continuació de la intervenció de Manolo Tomàs i intervencions del públic i explicacions des de la taula:
11- http://www.youtube.com/watch?v=19awWejXHps&feature=channel_page
12- http://www.youtube.com/watch?v=z0hJ-b6K4LA&feature=channel_page
13- http://www.youtube.com/watch?v=Ab-Rru5BQgo&feature=channel_page
14- http://www.youtube.com/watch?v=ft6DU4UGXR0&feature=channel_page