divendres, 18 d’abril del 2008

Acció 17 d'Abril davant l'ACA

El dijous 17 d'abril, el col·lectiu Jóvens de les Terres de l'Ebre ha realitzat una acció de protesta davant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), denunciant la represa del projecte de transvasament de l'Ebre amb la sequera com a excusa.

Durant l'acció s'ha denunciat l'especulació i la gestió mercantilista de l'aigua, mitjançant els tractes de venda d'aigua entre un "Rei Baltasar" i un empresari especulador. Així, s'evidenciava la hipocresia i el cinisme d'un govern que, malgrat la sequera, actua al servei dels interessos econòmics. Per finalitzar l'acció, s'ha abocat sal a la porta de l'ACA, simbolitzant la salinització i la mort de les Terres de l'Ebre, al mateix temps que es llegia un comunicat i es cridaven consignes en defensa del territori i contra els transvasaments.

Alhora, un grup d'activistes s'encadenaven a la Serra de Collserola denunciant un projecte de creixement urbanístic. Una mostra més de protesta davant la contradicció que suposa endegar projectes (com ara el pla CAUFEC, el quart cinturó...) que requereixen grans quantitats d'aigua i destrueixen el territori.

Des de Jóvens denunciem que:

- La sequera és conseqüència d'una gestió mercantilista de l'aigua, dirigida exclusivament a satisfer els interessos d'empreses privades com AGBAR.
- L'ACA no només permet esta gestió sinó que ha actuat en complicitat amb estes empreses.
- Per tant, la culpabilització de la societat civil que s'està duent a terme amb una forta pressió mediàtica és totalment interessada i dirigida a confrontar la població per afavorir els interessos econòmics d'unes empreses determinades.
- El transvasament de l'Ebre, les dessaladores i altres projectes que s'han presentat com a solucions al "problema" no s'han pensat per a cobrir cap necessitat bàsica d'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sinó que serviran per a generar noves expectatives de creixement urbanístic i especulació.
- Tota esta actuació per part de les empreses i l'administració és contradictòria amb l'impuls als nous projectes urbanístics, camps de golf, pistes d'esquí...

Els i les Jóvens de les Terres de l'Ebre no ens creiem que este transvasament sigue reversible, ni que obeeixi a motius justificats. Per contra, este transvasament ocasionarà greus conseqüències, tan a la conca receptora com a la conca transvasada. Per la qual cosa, pensem que no pot existir una confrontació territorial, sinó d'interessos: d'una banda, l'administració i les empreses que especulen amb l'aigua i, de l'altra, una majoria social que reclamem una vertadera nova cultura de l'aigua.

Emplacem a la gent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per a que es neguen a rebre una aigua que només servirà per a fer créixer l'especulació i el creixement urbanístic.

Animem a la gent jove de les Terres de l'Ebre a lluitar per un futur digne i a participar a les convocatòries de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.

El 19 d'abril tothom a l'assemblea de la PDE!

*jóvens, és la forma dialectal de dir joves, acceptada per l'IEC.