dilluns, 29 de març de 2010

No es pot créixer sempre

Imprescindible entrevista al programa "Singulars" de TV3 a Marcel Coderch, vice-president de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i Doctor d'Enginyeria Elèctrica per l'MIT de Boston.