dissabte, 5 de novembre del 2011

ESPECULACIÓ EÒLICA: L'ÚS BRUT DE L'ENERGIA NETA

La Terra Alta téLa Terra Alta té 743km2 (2%) de Catalunya), està formada per 12 municipis i té uns 12.800 habitants. És la segona comarca més pobra de Catalunya, una de les menys competitives i de les més necessitades de revitalització econòmica en un entorn eminenment rural. Amb aquest context, les multinacionals enerètiques, han trobat un terreny idoni i a baix cost per especular, sense tenir en compte l'impacte ambiental, social, econòmic i paisatgistic del territori i de la gent que l'habita. La massificació eòlica, que s'està portant a terme, es fa amb la complicitat del govern català i amb pràcitiques casiquistes per part de petits ajuntaments.Actualment, amb l'aprovació per decret del govern, es va pactar amb l'empresa la implantació de 327 molins i dues línies d'alta tensió (25% de Catalunya). Si sumem les comarques de l'Ebre, el Priorat i el Baix Camp veiem que produïm el 73% de l'energia de Catalunya, quan només en consumim el 13%.Dimarts, 8 de novembre 2011

HORA: 20:00

LLOC: CSA Can Vies, C/Jocs Floral, 42 Sants-Barcelona

Metro L1 i L5 Plaça de Sants